موسسه علوم و فنون کیش
امروز : ۱۳۹۳/۶/۷
موسسه علوم وفنون کیش موسسه علوم وفنون کیش موسسه علوم وفنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
نحوه پذیرش زبان آموزان در موسسه علوم و فنون کیش
    شرکت در آزمون شفاهی تعیین سطح

تبصره 1 : تمامی زبان آموزان رده های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در صورت آشنایی یا عدم آشنایی با زبان انگلیسی ، ابتدا باید در آزمون شفاهی تعیین سطح شرکت نمایند.
تبصره 2 : زبان آموزان دوره های غیرانگلیسی از سطح پایه نیازی به شرکت در آزمون شفاهی تعیین سطح ندارند.

    پرداخت هزینه آزمون شفاهی تعیین سطح بر اساس رده سنی و نوع دوره
    انجام آزمون شفاهی تعیین سطح توسط کارشناس مربوطه
    ارائه گواهی آزمون شفاهی تعیین سطح با ذکر سطح مناسب زبانی توسط کارشناس به زبان آموز

تبصره 1 : انجام آزمون شفاهی تعیین سطح لزوماً به معنی قطعیت در ثبت نام نیست
jgsdjhj

EMAIL : info@kish-ist.org
FAX : 0764-4455770
TEL : 0764-4455771

قبلی بعدی

تفاهم نامه با بنیاد ملی نهچ البلاغه

برگزاری اردوی یک روزه آموزش زبان انگلیسی

گرد همائی اساتید، رؤسای مراکز و نمایندگی های موسسه

اجلاس سران و مدیران ناپک

کسب افتخار رضایتمندی مشتریان

نحوه پذیرش زبان آموزان در موسسه علوم و فنون کیش
    شرکت در آزمون شفاهی تعیین سطح

تبصره 1 : تمامی زبان آموزان رده های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در صورت آشنایی یا عدم آشنایی با زبان انگلیسی ، ابتدا باید در آزمون شفاهی تعیین سطح شرکت نمایند.
تبصره 2 : زبان آموزان دوره های غیرانگلیسی از سطح پایه نیازی به شرکت در آزمون شفاهی تعیین سطح ندارند.

    پرداخت هزینه آزمون شفاهی تعیین سطح بر اساس رده سنی و نوع دوره
    انجام آزمون شفاهی تعیین سطح توسط کارشناس مربوطه
    ارائه گواهی آزمون شفاهی تعیین سطح با ذکر سطح مناسب زبانی توسط کارشناس به زبان آموز

تبصره 1 : انجام آزمون شفاهی تعیین سطح لزوماً به معنی قطعیت در ثبت نام نیست
kish-ist emagazine Kish Quarterly Magazine

Number of Pages : 21

Size : 4.7 MB

Format : PDF

Publish date :  January 2013


مقدمه


مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش در راستای گسترش و توسعه اهداف عالی خود در سال 1389 با هدف تقویت آموزشهای پودمانی و ماژول مبادرت به تأسیس مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای آزاد در جزیره کیش نمود

هم اکنون این مرکز به عنوان یکی از مهمترین مراکز گسترش آموزشهای مهارتی در ابعاد «امور مالی و بازرگانی» ، «فناوری اطلاعات» و «هتلداری و گردشگری» فعالیت می نماید و در پایان گواهینامه رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور اعطاء می گردد
Teaching English
Teaching English

Language Learners

What the Research Does—and Does Not—Say