موسسه علوم و فنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
امروز : ۱۳۹۶/۲/۸


جدول دوره های عمومی
اداره بازاریابی و راه اندازی شعب
دوره های تخصصی بازرگانی
دورۀ آموزش برای مشاغل پزشکی
دوره آموزش مشاغل - پرستاری
 

تاریخ :۱۳۹۲/۱۱/۱۱
دوره های تخصصی بازرگانی
« دوره های زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی »


(Business English Courses)

خاستگاه و طیف در برگیرنده: حوزه های تجاری و بازرگانی در سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی

کتاب مورد استفاده : سری کتابهای

Market Leader

Business English Course

Kish Institute of Science and Technology


ta1.jpgایمیل:
 
* پیام:

کد نمایش داده شده :