موسسه علوم و فنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
امروز : ۱۳۹۶/۲/۸


جدول دوره های عمومی
اداره بازاریابی و راه اندازی شعب
دوره های تخصصی بازرگانی
دورۀ آموزش برای مشاغل پزشکی
دوره آموزش مشاغل - پرستاری
 

تاریخ :۱۳۹۲/۱۱/۱۱
دورۀ آموزش برای مشاغل پزشکی

1 دورۀ آموزش زبان برای مشاغل پزشکی

طیف در برگیرنده: پزشکان و دانشجویان رشته های پزشکی و زیر گروههای مربوطه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب مورد استفاده

Oxford English for Careers (Medicine 1)

قسیم بندی عناوین و فصول


ta2.jpg

2 دورۀ آموزش زبان برای مشاغل پزشکی

طیف در برگیرنده: پزشکان و دانشجویان رشته های پزشکی و زیر گروههای مربوطه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب مورد استفاده

  Oxford English for Careers (Medicine 2)

تقسیم بندی عناوین و فصول

این کتاب برای فراگیران مقطع
Upper- Intermediate
 به بالا تنظیم شده و در 3 ترم به شرح زیر تدریس می گردد

ta3.jpgایمیل:
 
* پیام:

کد نمایش داده شده :