موسسه علوم و فنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
امروز : ۱۳۹۶/۲/۸


شعبه 111 خواهران و برادران
سرای محله وحیدیه
سرای محله استاد معین
سرای محله کن
شعبه یافت آباد برادران
شعبه پرند - خواهران و برادران
شعبه شماره 1 خواهران
شعبه شماره 2 بـرادران
شعبه 2 تهرانپارس
شعبه شماره 3 خواهران
شعبه 3 کودکان
شعبه شماره 5 خواهران
شعبه شماره 6 برادران
شعبه شماره 8 برادران
شعبه شماره 9 خواهران
 

تاریخ :۱۳۹۴/۸/۴
شعبه پرند - خواهران و برادران

پرند، فاز 2، خیابان ستاره، پلاک 64 تلفن: 56792549 - تلفکس: 56791832

بزرگسالان

ترمیک - دو روز در هفتــــه زوج - دو روز در هفتـــه فرد - پنجشنبه - جمعــــه - فشــــرده

کلاسهای آمادگی امتحانات پایان مقطـــع

    E: KET , PI: PET , UI: FCE

IELTS , TOEFL کلاس های آمادگی امتحانات

 : کلاسهای فوق برنامه

Speaking / Reading / Writing / Movie / Drama for kids

: نوجوانان

دو روز در هفتـــه

: کودکان

دو روز در هفتـــهایمیل:
 
* پیام:

کد نمایش داده شده :