موسسه علوم و فنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
امروز : ۱۳۹۶/۲/۸


شعبه 111 خواهران و برادران
سرای محله وحیدیه
سرای محله استاد معین
سرای محله کن
شعبه یافت آباد برادران
شعبه پرند - خواهران و برادران
شعبه شماره 1 خواهران
شعبه شماره 2 بـرادران
شعبه 2 تهرانپارس
شعبه شماره 3 خواهران
شعبه 3 کودکان
شعبه شماره 5 خواهران
شعبه شماره 6 برادران
شعبه شماره 8 برادران
شعبه شماره 9 خواهران
 

تاریخ :۱۳۹۳/۵/۱۹
شعبه 2 تهرانپارس

تهرانپارس - فلکه دوم - بالاتر از چهار راه تیر انداز - کوچه حاجی عبدالمجید - پ 3 تلفن 77700440-77700350


سایر اطلاعات

بزرگسالان:

ترمیک - دو روز در هفتــــه زوج - دو روز در هفتـــه فرد - سه روز در هفته فرد - سه روز در هفته زوج -پنجشنبه - جمعــــه - فشــــرده

Adnanced/Post Advanced کلاسهای سه روز یا دو روز در مقاطع

کلاسهای آمادگی امتحانات پایان مقطـــع

    E: KET , PI: PET , UI: FCE

IELTS , TOEFL کلاس های آمادگی امتحانات

کلاسهای فوق برنامه:

Speaking / Reading / Writing / Movie / Drama for kids

نوجوانان:

سه روز در هفتـــه

کودکان:

سه روز در هفتـــه

* کلاسهای فرانسه جهت نوجوانان و بزرگسالان

شمار تماس : 77700440-77700350-021ایمیل:
 
* پیام:

کد نمایش داده شده :