موسسه علوم و فنون کیش موسسه علوم وفنون کیش
امروز : ۱۳۹۶/۲/۸


شعبه46 گرگان- خواهران و برادران
 

تاریخ :۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شعبه46 گرگان- خواهران و برادران

خیابان پاسداران (کاخ )پارک شهر.بعد از اداره پست.پلاک 27 . تلفن 32233800


: بزرگسالان

ترمیک - دو روز در هفتــــه زوج - دو روز در هفتـــه فرد - پنجشنبه - جمعــــه - فشــــرده

Advanced/Post Advanced کلاسهای سه روز یا دو روز در مقاطع

کلاسهای آمادگی امتحانات پایان مقطـــع

    E: KET , PI: PET , UI: FCE

IELTS , TOEFL کلاس های آمادگی امتحانات

: کلاسهای فوق برنامه

Speaking / Reading / Writing / Movie / Drama for kids

: نوجوانان

دو روز در هفتـــه

 : کودکان

دو روز در هفتـــهایمیل:
 
* پیام:

کد نمایش داده شده :